Szolgáltatások

Büntetöjog

- büntetö feljelentések kidolgozása.

- büntetö Törvénykönyv, valamint Büntetö Perrendtartás szerinti jogi védelem és képviselet ellátása a büntetö eljárás bármely szakaszában / a probléma analizálása, javaslattétel a megoldásra, a jogi védelem elökészítése, bizonyítékok bebiztosítása a védelem részére, az ügyfél egyes jogi cselekményekre való velkészítése, a büntetö eljárás egyes cselekményein való részvétel, mindennemü írásbeli panaszok, indítványok és beadványok kidolgozása.

- jogi tanácsadás a büntetöjog keretein belül.


Alkontmány jog

- adminisztráció alkotmányjogi panasz és képviselet az Alkotmánybíróság és az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt .


Kereskedelmi jog

- a gazdasági társaságokat érintö módosításokhoz szükséges dokumentumok teljeskörü kidolgozása / üzletrésznek, részvényeknek másra való átruházása, a tagok közötti jogviszonyok módosítása, a tevékenységi kör módosítása, a felelös tisztségiviselöket, azoknak a cég nevében való eljárását érintö módosítások, a cégnév módosítása, a törzstöke emelése és csökkentése, a jogi forma módosítása, végelszámolás és cégek cégjegyzékböl való törlése.

- teljeskörü dokumentumok kidolgozása és gazdasági társaságok (korlátolt felelösségü társaságok, részvénytársaságok és egyéb) létrehozása.

- a cégbíróság és a vállakozói hivatal elötti jogi képviselet ellátása.

- jogi személyek taggyülési ülésének kidolgozása.

- cégjegyzékbeni és a vállakozói jegyzékbeni módosítások lebonyolítása.

- kereskedelmi szerzödések (adásvételi szerzödések, közvetítöi szerzödések, megbízási szerzödések stb.) kidolgozása és azok véleményezése.

- kereskedelmi jogviszonyból eredö kintlévöségek peres és peren kívüli behajtása, követelések bebiztosítása.

- perindítási beadványok kidolgozása és az ügyfél jogi képviseletének ellátása a Kereskedelmi Törvénykönyv szerinti összes eljárásban.


Polgári jog

- jogi képviselet ellátása a Polgári Törvénykönyv, valamint a Polgári Perrendtartás szerinti összes eljárásban.

- szerzödések, egyezségek, indítványok, beadványok stb. kidolgozása és véleményezése. 

- hagyatéki eljárásban jogi képviselet ellátása.

- vitás kérdések peren kívüli megoldásának a közvetítése.

- végrehajtási eljárásban jogi képviselet ellátása a Végrehajtói Perrendtartásról szóló 233/1995 Törvénytári számú törvény alapján.

- jogi tanácsadás a polgári jog keretein belül.


Sportjog

- Sportszerződések elkészítése

- sportolók és sportegyesületek képviselete.

- jogi tanácsadás a sportjog területén.


Család jog

- házassági bontóeljárásban való jogi képviselet ellátása.

- perindítvány kidolgozása házasság felbontása iránt, szülöknek kiskorú gyerekekhez füzödö jogaik és kötelezettségeinek a szabályozása.

- szülöknek kiskorú gyerekekhez füzödö jogait és kötelezettségeit szabályozó eljárásban való jogi képviselet ellátása (tartásdíj szabályozása, kiskorúkkal való érintkezés szabályozása), valamint a 36/2005 Törvénytári számú Családjogi Törvény általi összes eljárásban való jogi képviselet ellátása. 

- házastársi osztatlan közös vagyon megosztása.

- házastársi osztatlan közös vagyon megosztása iránti eljárásba a jogi képviselet ellátása, a házastársi osztatlan közös vagyon megosztásáról szóló egyezség kidolgozása.

- az összes olyan szülöi egyezség kidolgozása, amelynek nem szükségelteti a bíróság általi jóváhagyása.

- elmaradt tartásdíj végrehajtási eljárásbani való behajtása.

- jogi tanácsadás a családjog keretein belül.


Munka jog

- munkaszerzödések, munkaviszonyt megszüntetö egyzségek, munkáltató illetve a munkavállaló által benyújtandó felmondás és a Munka Törvénykönyve szerinti összes többi beadvány kidolgozása.

- az összes típusú eljárásban való jogi képviselet ellátása.

- jogi tanácsadás a munkajog keretein belül.


Közigazgatási jog

- képviselet közigazgatási eljárásban.

- jogi tanácsadás a közigazgatási jog területén.


Szerzői jog, védjegyek, design, ipari tulajdon

- Szerzők és más jogosult személyek védelme.

- A károk megtérítésére és jogosulatlan használat.

- Képviselet az Iparjogvédelmi Hivatalnál.


További szolgáltatások

- Szakértők, adótanácsadók, könyvvizsgálók, pénzügyi tanácsadók szolgáltatásait biztosítása.

- További követelmények meghatározása és az ügyféllel való egyeztetés.

Rýchla právna poradňa

  • Rýchla právna poradňa spočíva v právnom poradenstve, základnej orientácii v právnom probléme, poskytnutí ucelenej a kompletnej právnej rady. Naša kancelária v tejto službe rieši problém všeobecne, neposkytuje konkrétne právne služby.

    Služby rýchlej právnej poradne poskytujeme každú pracovnú stredu v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. Maximálny čas pre jedného klienta rýchlej právnej poradne je vymedzený časovým intervalom do 30 minút.

    V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na našich telefónnych číslach a zarezervujte si u nás termín. Tí, ktorým nebude umožnené z časových dôvodov poskytnú právnu radu v príslušný deň a čas, sa môžu zapísa na nasledujúcu termín konania rýchlej právnej poradne.

    Služba rýchlej právnej poradne je spoplatňovaná paušálne sumou 10€.

Kontaktujte ma

Meno: JUDr. Tibor Bacsó

Telefón: +421 907 664 732

Email: bacso@bacso.sk