Árak

Az ügyvédi díjszabást a jogsegély nyújtásáért az erröl szóló 655/2004 Törvénytári számú, Igazságügy miniszteri rendelet szabályozza (a továbbiakban csak mint Rendelet).

A Rendelet 2. § 1. bekezdése értelmében az ügyvédi honorárium összegét az ügyvéd és ügyfele közötti egyezségben kell rögzíteni. A jogi segítségnyújtásról szóló szerzödésben a szerzödö felek megállapodhatnak a jutalom formájában és összegében, de az nem ütközhet a jó erkölcsbe.

A jutalom magába foglalja az adminisztrációval, valamint a jogi segítségnyújtással összefüggö többi munkálatokkal kapcsolatos kiadásokat is.

A jutalom viszont nem tartalmazza az ügyvéd székhelyén kívüli, egyes jogi cselekményeken való részvétellel kapcsolatos, utazással töltött idöért járó juttatást, amennyiben a szerzödö felek nem állapodnak meg másként.


A követekezöképpen lehet megállapodni a jutalmazás módjában :

Átalány díj:
Egy ügy vagy annak részének az elintézéséért, illetve bizonyos (meghatározott vagy meghatározatlan) idöszakban nyújtandó jogi szolgáltatásért lehet ily módon megyegyezni.

Tarifa szerinti díjazás:
A jutalom összege az ügyvédi díjszabás (tarifa) szerint határozandó meg aszerint, hogy milyen az elintézendö ügy ill. Jog értéke vagy fajtája és hogy az ügyvéd hány jogi cselekményt realizált.

Idö alapján történö jutalmazás
A jutalom összege az ügy elintésére fordítandó, órákban kifejezett idö alapján határozandó meg.

Részesedés díj
A jutalom összege a bíróságon vagy egyéb állami szerven elintézett ügyben való pénzbeni részesedés alapján határozandó meg. A részesedés maximális összege az ügy értékének a 20 % - a. 

Egyszerü jogsegély
Az egyszerü jogsegély fogalma alatt az ügyvéd saját irodájában, a jogi képviselet ellátása nélkül nyújtott jogi tanácsadását kell érteni. Ilyen esetben az ügyvéd jogosult a tanácsadásra fordított idö alapján akár megkezdett negyed óránként (és nemcsak órás lebontásban) számlázni (a Rendelet 3. §).

Rýchla právna poradňa

  • Rýchla právna poradňa spočíva v právnom poradenstve, základnej orientácii v právnom probléme, poskytnutí ucelenej a kompletnej právnej rady. Naša kancelária v tejto službe rieši problém všeobecne, neposkytuje konkrétne právne služby.

    Služby rýchlej právnej poradne poskytujeme každú pracovnú stredu v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. Maximálny čas pre jedného klienta rýchlej právnej poradne je vymedzený časovým intervalom do 30 minút.

    V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na našich telefónnych číslach a zarezervujte si u nás termín. Tí, ktorým nebude umožnené z časových dôvodov poskytnú právnu radu v príslušný deň a čas, sa môžu zapísa na nasledujúcu termín konania rýchlej právnej poradne.

    Služba rýchlej právnej poradne je spoplatňovaná paušálne sumou 10€.

Kontaktujte ma

Meno: JUDr. Tibor Bacsó

Telefón: +421 907 664 732

Email: bacso@bacso.sk