Services

Criminal law

- preparation of reports of the commission of a criminal offence.

- defence and representation in all stages of criminal proceedings pursuant to the Code of Criminal Procedure. and Criminal Code /analysis of the problem, solution proposal, preparation of defence, ensuring the authority of evidence for the defence, preparation of the accused for individual acts, participation in all legal acts during the criminal proceedings, elaboration of all written sources, complaints and applications.

- legal counselling in the branch of criminal law.


Constitutional law

- preparation and administration of constitutional complaints and representation before the Constitutional Court of the Slovak Republic and the European Court of Human Rights.


Business law

- preparation of complete documentation and foundation of companies /limited liability companies, joint stock companies etc...

- representation in proceedings before the Court of Registry and Trade Licence Office.

- preparation of complete documentation in case of changes in the companies /transfer of business shares or stock, relationships between the members of the company, alteration of business activities, change of authorized representatives and manner of their acting, change of the company name, increase and decrease of registered capital, change of legal form, liquidation and expungement of the records of the company.

- preparation of the sessions of the General Meetings of legal entities.

- ensuring the alterations are entered in the Register of Companies and Register of Trades. 

- drawing up and scrutinizing of contracts (contract of sale, contract for work done, contract of brokerage, consignment contract, contract of mandate, etc...).

- court and out-of-court exaction of claims from business relationships, security of claims.

- preparation of pleadings and complete representation in all kinds of proceedings pursuant to the Commercial Code.


Civil law

- representation in all kinds of proceedings pursuant to the Code of Civil Procedure and Civil Code.

- drawing up and scrutinizing of contracts, agreements, applications, pleadings, and other filings.

- representation in probate proceedings.

- intermediation of out-of-court settlement of disputes.

- representation in distrainment proceedings pursuant to the Code of Distrainment Procedure no. 233/1995 Coll. 

- legal counselling in the branch of civil law.


Sport law

- Preparation of the sport contracts.

- representation of athletes and sports clubs.

- legal advice in the area of sports law.


Family law

- preparation of the petition for divorce, regulation of rights and obligations of parents towards minor children. 

- representation in divorce proceedings. 

- representation in proceedings to regulate rights and obligations of parents towards their minor children (regulation of support and maintenance, regulation of visitation rights with the minor and other) and in other kinds of proceedings pursuant to the Family law Act no. 36/2005 Coll. 

- settlement of community property of spouses.

- representation in proceedings to settle the community property of spouses, preparation of agreement to settle the community property of spouses.

- ensuring and drawing up of all kinds of parental agreements which need not be approved by the court.

- exaction of support and maintenance due within the distrainment proceedings.

- legal counselling in the branch of family law.


Employment law

- preparation of employment contracts, agreements to terminate employment, notices of dismissal served by the employer or the employee and all other kinds of filings pursuant to the Labour Code.

- representation in all kinds of proceedings before the courts and other state authorities.

- legal counselling in the branch of employment law and employment relationships.


Administrative law

- preparation of selected filings. 

- legal representation in administrative proceedings pursuant to the Code of Administrative Procedure.

- legal counselling in the branch of administrative law.


Copyright, trademarks, design

- protecting the rights of authors and other authorized persons.

- recovery of damages and unjust enrichment, the unauthorized use of copyright works or industrial property rights (trademarks, design, etc...).

- representation before the Industrial Property Office.


Other sevices

- services of experts, tax consultants, auditors, financial advisers

- based on the requirements specification and agreement with the client.

Rýchla právna poradňa

  • Rýchla právna poradňa spočíva v právnom poradenstve, základnej orientácii v právnom probléme, poskytnutí ucelenej a kompletnej právnej rady. Naša kancelária v tejto službe rieši problém všeobecne, neposkytuje konkrétne právne služby.

    Služby rýchlej právnej poradne poskytujeme každú pracovnú stredu v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. Maximálny čas pre jedného klienta rýchlej právnej poradne je vymedzený časovým intervalom do 30 minút.

    V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na našich telefónnych číslach a zarezervujte si u nás termín. Tí, ktorým nebude umožnené z časových dôvodov poskytnúť právnu radu v príslušný deň a čas, sa môžu zapísať na nasledujúcu termín konania rýchlej právnej poradne.

    Služba rýchlej právnej poradne je spoplatňovaná paušálne sumou 10€.

Contact me

Name: JUDr. Tibor Bacsó

Phone: +421 907 664 732

Email: bacso@bacso.sk