JUDr. Tibor Bacsó

Registered Lawyer in the Register of Lawyers of the Slovak Bar Association, No. 7060


Graduation: Faculty of Law University of Pavol Jozef Šafarik Košice (2003)


Work experience:

2003 – 2010 District Court Kosice II – judicial officer

2010 – 2012 Constitutional court of Slovak republic – assistant of the judge


Languages: english, hungarian

Rýchla právna poradňa

  • Rýchla právna poradňa spočíva v právnom poradenstve, základnej orientácii v právnom probléme, poskytnutí ucelenej a kompletnej právnej rady. Naša kancelária v tejto službe rieši problém všeobecne, neposkytuje konkrétne právne služby.

    Služby rýchlej právnej poradne poskytujeme každú pracovnú stredu v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. Maximálny čas pre jedného klienta rýchlej právnej poradne je vymedzený časovým intervalom do 30 minút.

    V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na našich telefónnych číslach a zarezervujte si u nás termín. Tí, ktorým nebude umožnené z časových dôvodov poskytnúť právnu radu v príslušný deň a čas, sa môžu zapísať na nasledujúcu termín konania rýchlej právnej poradne.

    Služba rýchlej právnej poradne je spoplatňovaná paušálne sumou 10€.

Contact me

Name: JUDr. Tibor Bacsó

Phone: +421 907 664 732

Email: bacso@bacso.sk