Price list

The lawyer’s fee for legal services shall be determined in accordance with the Regulation of the Ministry of Justice of the Slovak republic no. 655/2004 Coll. on fees and remuneration of barristers for the provision of legal services (hereinafter „Regulation“).

Under section 1 subsection 2 of the above mentioned Regulation, the lawyer’s fee shall be determined by an agreement between the lawyer and the client. When concluding the contract to provide legal services, the lawyer may agree with the client on the amount of fee and its method of payment, however, the amount of fee shall not contradict good morals.

The fee comprises remuneration for secretarial work and other work connected with the provision of legal services.

The fee does not comprise remuneration for the time spent travelling outside the registered office of the Law Office to carry out legal acts, unless the agreement stipulates otherwise.


The contractual fee may be determined in accordance with the Regulation as follows :

Fixed fee
The fee may be agreed on for complete arrangement of the matter or series of matters, respectively for legal services for definite or indefinite period of time.

Tariff fee
The basic rate of the tariff fee shall be determined based on the tariff value of the matter or kind of matter or right and depending on the number of acts of legal service which the lawyer provided in the matter.

Hourly rate
The hourly rate may be determined on the basis of the number of hours inevitable for the provision of legal services.

Contingent fee
Contingent fee may be determined in the form of percentage of the value of the matter which is the subject-matter of the proceedings before the court or other authority. The maximum amount shall not exceed 20% of the value of the matter.

Simple legal assistance
Simple legal assistance is to be understood as legal counselling in the seat of the Law Office with no representation before the court or other authority. In such cases the lawyer and the client may agree upon hourly rate divided into quarter-hour rates (Section 3 of the Regulation).

Rýchla právna poradňa

  • Rýchla právna poradňa spočíva v právnom poradenstve, základnej orientácii v právnom probléme, poskytnutí ucelenej a kompletnej právnej rady. Naša kancelária v tejto službe rieši problém všeobecne, neposkytuje konkrétne právne služby.

    Služby rýchlej právnej poradne poskytujeme každú pracovnú stredu v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. Maximálny čas pre jedného klienta rýchlej právnej poradne je vymedzený časovým intervalom do 30 minút.

    V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na našich telefónnych číslach a zarezervujte si u nás termín. Tí, ktorým nebude umožnené z časových dôvodov poskytnúť právnu radu v príslušný deň a čas, sa môžu zapísať na nasledujúcu termín konania rýchlej právnej poradne.

    Služba rýchlej právnej poradne je spoplatňovaná paušálne sumou 10€.

Contact me

Name: JUDr. Tibor Bacsó

Phone: +421 907 664 732

Email: bacso@bacso.sk